top of page

מי לה׳ אלי 

(ניתן לחפש ולהוריד גם כ״מפה כשרה״)
,מפה כשרה לכל העולם

רשת שיתופית, לקירוב עם ישראל ולהתחזקות המונים

:באפליקציה

(מפה כשרה (ניתן למצוא וגם לשתף

 • מסעדות כשרות

 • שיעורי תורה

 • בתי כנסת

 • מקוואות

 • ישיבות

 • מניין

 • קברי צדיקים

 • בתי חב"ד

 

..בלחיצה, פרטי מיקום / חיוג / ניווט אל היעד

 

 

 ספריה

 • סידור אישי

 • תהילים

 • שיעורים בוידאו

 • ..הרצאות וידאו מגדולי הדור 

אופן צבירת נקודות ׳אשרייך׳
אשרייך=פעולות זכות אישיות הנספרות לפי המצוות הנעשות*
(: או במילים אחרות, כל מצווה שנעשת, נספרת
 • +שיתוף על המפה=1

 • +כל אדם אחר אשר יתעניין בנקודה=1 

 • +דקת קריאה בספריה=1

 • +כל כניסה אל האפליקציה=1

..עזרו למפות את המפה באיזורכם

..ציברו נקודות "אשרייך" בהנאה

 

..ספרו לחבריכם

.מי יתן ונפגש כולנו בבית המקדש שיבנה, אמן

 

 +אשריכם 1

"מי לה׳(שם) אלי"

bottom of page